Restauratie molen "De Hoop" te Horn

De kap van molen de Hoop in Horn was sinds 1975 voorzien van eikenhouten schaliën. De conditie hiervan was zodanig, dat vervanging van de schaliën noodzakelijk was.
Dit werk werd door mij in gedeelten uitgevoerd, om grote lekkages tijdens de restauratieperiode te voorkomen.
Eerst werd een steiger, met een werkhoogte van 15 meter geplaatst. Daarna werden de oude schaliën verwijderd en de eronder liggende houten dakplanken waar nodig gerepareerd en/of vervangen. Dit gebeurde ook met het dakleer, dat direkt op het dakbeschot ligt.

Alle oude loodslabben werden vervangen en beide doorgaande balken doorheen de molenkap, de zgn. spruitbalken, werden voorzien van nieuwe, ruimere zinken kragen, waardoor zij waterdicht konden worden ingewerkt in het schalëndak. De zijkanten van die spruitbalken werden afgedekt met zinken plaatwerk, waardoor het langslopend regenwater niet meer in de talrijke droogscheuren kan lopen, zodat voorkomen wordt dat de balken nog verder door vocht kunnen worden aangetast.
De nieuwe schaliën werden  elk met 2 roestvaste schroeven op het dakvlak vastgeschroefd. Teneinde de duurzaamheid te vergroten, werden de schaliën in de winter van 2018-2019 gedompeld in een mengsel van Stockholmer teer en gekookte lijnolie.
Tenslotte werden de diverse hoeken tussen de dakvlakken en de dakvorst zelf, voorzien van een loodstrook, afgewerkt met een strook schaliën, die steeds afwisseld werden geplaatst, waarmee lekkage kan worden voorkomen

.