Spaanse schaapskooi Croy

'

height=300

De Spaanse schaapskooi, vóór aanvang van de restauratie.

'

height=300

Het oude riet wordt verwijderd.

'

height=300

Het kappen van de nieuwe trekbalken.

'

height=300

Drie van de vier nieuwe trekbalken op hun plaats.

'

height=300

De plaatsing van het eerste span sporen.

'

height=300

Het 2e span, voorlopig gekoppeld aan het 1e span.

'

height=300

Zo werd elk span oude spoorbalken een voor een afgebroken en vervangen door een nieuw,
die weer werd gekoppeld aan zijn vóórganger.
Hier staan rechts de nieuwe spanten, links steken nog de oude.

'

height=300

Een kijkje doorheen de nieuwe spoorbalken.

'

height=300

Het achterschild met de nieuwe sporen en staakspanten.
De oude wandschoren, met daarop steunend de schoorplaten en de rietlatten is nog aanwezig.

'

height=300

Het bekappen van de nieuwe wandschoorplaten, gemaakt uit fijnspar.

'

height=300

De nieuwe wandschoorplaten geplaatst.

'

height=300

De nieuwe wandschoorplaten geplaatst.

'

height=300

De nieuwe knijplat en rietlatten.

'

height=300

Het oude torentje.

'

height=300

Het verhogen van het torentje met ca. 40 cm.

'

height=300

De nieuwe verhoogde toren plus latten.

'

height=300

Begin van het rietdekwerk: de spreilaag op het linker schildje aan de vóórkant.

'

height=300

Ditzelfde schildje met riet bedekt.

'

height=300

Het aanbrengen van de spreilaag op het hoofddak.

'

height=300

De 2e laag gedekt.

'

height=300

Het nieuwe kozijntje, in de wand geplaatst.

'

height=300

De torenwand bekleed met nieuw hout.

'

height=300

Het passend maken van de klampen van de linker deur.

'

height=300

Beide deuren: het passend maken van de klampen.

'

height=300

Rietdekwerk.

'

height=300

Rietdekwerk.

'

height=300

Verder met het rietdekwerk.

'

height=300

Rietdekwerk.

'

height=300

Rietdekwerk.

'

height=300

Rietdekwerk.

'

height=300

Het aanbrengen van de vorstrol.

'

height=300

De schaliën op het torentje klaar, het schilderwerk begonnen.

'

height=300

De nieuwe deuren, afgehangen en voorzien van grendels en een slot.

'

height=300

Het rieten wandje, aangebracht boven de toegangsdeuren.

'

height=300

De Spaanse schaapskooi, na afronding van de restauratie.