Twee nieuwe buitenroedes voor de "Heimolen"


Eén van de dennen, 90 jaar oud, geveld door een storm,
die gebruikt werd voor het maken van een van de roedes.

 


Dezelfde den, nadat hij grofweg in vorm was gezaagd.

 


Nu op de molenwerf liggend, al voorzien van alle schei-gaten.
Deze werden eerst geboord en daarna pas uitgekapt.
Een aantal scheien is al gestoken. Voorjaar 2020

 


Beide roedes voorzien van scheigaten.

 


Alle scheien gestoken. Het werk van het kluften kan beginnen.

 


De latten worden passend gemaakt en vastgezet met wigjes.

 


De latten zijn geplaatst en het werk aan de kluften met voorzoom
en windborden is klaar. Zomer 2020.

 


De windborden verwijderd om ze te kunnen schilderen en
de roedes kunnen worden geteerd.

 


Een der zeilen passend gemaakt.